برای مشاهده وب سایت های معرفی شده است کافی است بر روی نام آنها کلیک کنید.

How many words do you know?

ESL Podcast

NPR

ETS

IELTS

مرکز برگزاری آیلتس در ایران ایرسافام

مرکز برگزاری آیلتس در تهران (استرالیا)

وب سایت آیلتس سایمون

اخبار در سه سطح ساده متوسط و بالا

وب سایت مبادله اطلاعات مهاجرتی

موسسه سخن آشنا

آخرین فهرست اسامی موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور

Babylon Dictionary and the Useful Glossaries

 

صفحه اینستاگرام موسسه سخن آشنا sokhane.ashna

TOEFL iBT Practice

Useful Website For Idioms of Office series